Libere ak tekno nimerik aksesib


inpakt.social: Misyon li

Ede libere finansyèman kominote divèsite nou yo.

Kouman?

Akonpagne moun, antreprenè ak òganizasyon nan pwojè yo avèk èd teknoloji nimerik, estrateji ak teknik ajil ki bon kalite epi ki aksesib.

Akonpagne moun jwenn endepandans finansye yo ak antreprenarya pa yo.

Akonpagne antreprenè ak òganizasyon nan pwojè kwasans yo.

Tousa ak èd de teknoloji epi estrateji biznis senp ak nimerik, osi byen ke yon sèvis bon jan kalite, Lean, ajil epi ki aksesib.

Jwenn mwen sou rezo sosyal yo epi annou pale!👇🏽

Mwen menm se Angelo, antreprenè sosyal prè pou sevi w 🤩

Annou pale ansanm swa :

Jwenn mwen sou rezo sosyal yo pou w fè yon diferans!👇🏽